سیستم ارتینگ اتاق سرور

سیستم ارتینگ اتاق سرور و باندینگ اتاق سرور از مهمترین بخش های این اتاق می باشد. در سیستم ارت جریان ناخواسته برق در تجهیزات به چاه ارت منتقل می شود.

سیستم ارتینگ اتاق سرور

کاربرد سیستم ارتینگ در اتاق سرور

 • جلوگیری از سوختن تجهیزات: ممکن است اتصالی در بدنه دستگاه به وجود آید و جریان ناخواسته در آن وارد شود. این جریان سبب سوختن تجهیزات می گردد.
 • جلوگیری از بین رفتن اطلاعات: شوک های الکتریکی سبب آسیب رسیدن به هارد و پاک شدن اطلاعات از روی آنها می گردد.
 • ایمنی افراد: ممکن است در اثر اتصال یک هادی برق دار با قسمت های فلزی تجهیزات و سایر قطعات فلزی، این قطعات برق دار شوند. در این حال در صورت برخورد دست با آن شوک الکتریکی به فرد وارد می شود.
 • هم پتانسیل کردن تجهیزات و لوازم فلزی: در صورت وجود اختلاف پتانسیل در قطعاتی که نمی بایست دارای برق باشند مانند بدنه تجهیزات، لوله های فلزی، سینی کابل و … جریان الکتریکی ایجاد شده و سبب آسیب به تجهیزات می گردد. این جریان هر چند اندک باشد برای دستگاه های حساس خطرناک می باشد.
 • خروج الکتریسیته ساکن: الکتریسیته ساکن سبب ایجاد جرقه و آسیب رسیدن به تجهیزات می شود. از سیستم ارتینگ برای خروج آ استفاده می کنیم.

سیستم ارت اتاق سرور

سیستم ارت اتاق سرور شامل دو قسمت است. سیستم ارتینگ اتاق سرور و سیستم باندینگ اتاق سرور

سیستم باندینگ Bounding اتاق سرور

در این قسمت تمامی قطعات فلزی موجود در اتاق به شینه مسی ارت تعبیه شده به همین منظور متصل می شوند. این امر سبب هم پتانسیل شدن این ادوات می شود. با این عمل احتمال بروز جریان ناشی از اختلاف پتانسیل بین بدنه تجهیزات و لوله ها و سایر اقلام فلزی به حداقل می رسد. همچنین برق دار شدن تجهیزات فلزی و احتمال آسیب رسیدن به کاربران منتفی می گردد. این هم بندی در نهایت به سیستم ارت متصل شده و جریان های ناخواسته را به چاه ارت منتقل می سازد.

تجهیزاتی که می بایست مورد باندینگ قرار بگیرند 

 • بدنه تجهیزات
 • لوله های فلزی
 • سینی فلزی کابل
 • بدنه رک
 • شاسی رک
 • پایه های کف کاذب
 • نبشی های دور کف کاذب
 • اتصالات فلزی سقف کاذب
 • بدنه تابلو برق

باندینگ اتاق سرور

سیستم ارتینگ اتاق سرور

برای سیستم ارتینگ ابتدا یک چاه ارت استاندارد حفر می گردد. سپس کابل خارج شده از چاه به شینه مسی داخل جعبه ارت متصل می شود. سپس یک کابل از شینه مسی سیستم ارتینگ اتاق سرور تا این شینه کشیده شده و به آن متصل می گردد. با این عمل هر آنچه در سیستم باندینگ اجرا کرده ایم به چاه ارت متصل می شود. هر چه اهم چاه ارت کمتر باشد سیستم ارتینگ عملکرد بهتری خواهد داشت.

کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک برای انتقال الکتریسیته ساکن به سیستم ارت کف اتاق اجرا می شود. بر روی این کفپوش از شینه کشی ارت استفاده می کنیم.

شینه کشی ارت اتاق سرور

شینه کشی ارت اتاق سرور یا شینه کشی مسی کف اتاق سرور عبارت از ایجاد یک طرح شطرنجی در کف اتاق با کمک نوار های مسی است. ابعاد هر ضلع از خانه های این طرح 60 الی 90 سانت می باشد. برای زیبایی و عدم تداخل با پایه های کف کاذب آن را بین پایه ها اجرا می کنیم. قطر و عرض تسمه مسی به میزان جریان اتاق بستگی دارد. برای اتاق سرور معمولی تسمه های مسی 3 سانت با قطر 3 الی 5 میلیمتر مناسب می باشد. این نوار ها در طول 4 متری تولید می شوند. از استفاده از رول های مسی خودداری می کنیم. صاف شدن این رول ها و استقرار کامل در کف اتاق بسیار دشوار است.

شینه کشی ارت اتاق سرور

4 راهی سیستم ارتدر جاهایی که محل تقاطع نوار های مسی می باشد و یا نوارهای مسی ادامه می یابند از قطعه اتصال یا چهار راهی ارت استفاده می کنیم. این قطعه عموما برنجی با روکش مسی می باشد. ابتدا قطعات به کف اتاق متصل می شوند. در پوش آن باز شده و نوار های مسی داخل آن قرار می گیرد. سپس درپوش بسته و پیچ می شود.

در آخر انتهای یک یا چند عدد از نوار های مسی به شینه ارت متصل می شود.

سیستم ارتینگ اتاق سرور بسیار حیاتی بوده و از آسیب رسیدن به تجهیزات و از بین رفتن اطلاعات به دلیل شوک برقی جلوگیری می کند.