آدرس مرکز داده و اتاق سرور تیما
.
.
.
.
.
آدرس:  تهران – خیابان اسد آبادی – خیابان امیر جهانبخش ( سوم ) – پلاک 19 – واحد 5
 
تلفن مرکز داده و اتاق سرور تیماتلفن: 88102166 21 0098
 
فکس مرکز داده و اتاق سرور تیمافکس: 88102166 21 0098